Envera Šehovića 14, Sarajevo, BiH
početna
6 Međunarodni simpozij
program simpozija
sadržaj priručnika
Sekcije Jafis-a
porezni savjetnici
interni revizori
menadžeri javnih nabavki

 


Osnivačka skupština Sekcije poreznih savjetnika Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS, na osnovu člana 24. Pravila Sekcije poreznih savjetnika Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS, na konstituirajućoj sjednici održanoj u Neumu dana 27. 05. 2005. godine usvojila je


KODEKS PROFESIONALNE ETIKE
SEKCIJE POREZNIH SAVJETNIKA "JAFIS"


Cilj djelovanja Sekcije poreznih savjetnika JAFIF (u daljem tekstu: Sekcija) je organizirano i aktivno sudjelovanje u uspostavi, izgradnji, implementaciji i unapređenju modernog poreznog sistema u Bosni i Hercegovini. U postizanju tog cilja, osnovni zadatak Sekcije je stručno obrazovanje, usavršavanje i priprema članova Sekcije koji rade i koji će raditi kao porezni savjetnici. Stoga će se Sekcija zalagati za kompetentnost, odgovornost, transparentnost, poštenje i objektivnost u radu poreznih savjetnika.

I. Članovi Sekcije, shvatajući važnost znanja, usavršavanja, savjeta i usluga za razvoj struke i prihvatajući odanost struci, obavezuju se:

- na najviše etičko i stručno ponašanje,
- da će se u radu voditi poštenjem i nepristranošću,
- da će znanje i vještine koristiti na dobrobit korisnika usluga,
- da će savjesno obavljati svoje dužnosti i neprekidno težiti povećanju vlastite kompetentnosti i prestižu profesije.

 

II. Sudjelujući u radu Sekcije, članovi se obavezuju:

- odgovorno odlučivati u skladu s ciljevima Sekcije,
- u izjavama biti pošteni i realni, zasnivajući procjene na raspoloživim podacima,
- pomagati kolegama i saradnicima u njihovom profesionalnom razvoju i podupirati ih u prihvatanju ovog etičkog kodeksa, te ih javno i pravno braniti kada postupaju u skladu s ovim kodeksom.

 

III. Načela rada poreznih savjetnika – članova Sekcije su:

Odgovornost

Članovi Sekcije moraju svojim djelovanjem dokazati korisnicima usluga sposobnost i odgovornost u izvršavanju svojih obaveza, kako onih propisanih zakonom tako i onih koje su prihvatili kroz ugovorne odnose s klijentima.

Poštenje

Članovi Sekcije moraju preuzete obavveze izvršavati pošteno i savjesno. Član Sekcije ne smije učiniti bilo kakvo djelo koje je načasno za profesiju poreznog savjetnika.

Objektivnost i nezavisnost

Članovi Sekcije moraju moraju biti nezavisni u radu, kako bi činjenice mogli prosuđivati objektivno i nepristrasno.

Kompetentnost

Porezni savjetnici se moraju usavršavati i širiti svoja znanja kako bi usluge koje pružaju bile kvalitetne i pouzdane. Porezni savjetnici, članovi Sekcije pružat će samo one usluge za koje su dovoljno stručno osposobljeni, kako bi mogli dati mjerodavne savjete.


IV. Sukob interesa

U slučaju sukoba između osobnih odnosno poslovnih interesa članova Sekcije i interesa Sekcije, isti će se riješiti na transparentan način u skladu sa interesima Sekcije.


V. Povezanost i transparentnost

Članovi Sekcije neće u privatne svrhe koristiti informacije do kojih dolaze u svom radu ili članstvom u Sekciji, kada je priroda informacija takva da zahtijeva postupanje sa posebnom povjerljivošću ili kad je izričito određeno kako takva informacija predstavlja poslovnu tajnu. To važi i nakon prestanka članstva u Sekciji.
Članovi Sekcije će biti otvoreni prema javnosti u vezi sa odlukama donesenim u okviru Sekcije ili u vezi sa poslovima Sekcije, uzimajući u obzir potrebu za očuvanjem povjerljivosti informacija.


VI. Povreda dužnosti i ugleda struke poreznih savjetnika

Nepridržavanje etičkog kodeksa poreznih savjetnika povlači pokretanje postupka protiv tog člana za povredu dužnosti i ugleda poreznog savjetnika i rješava se u skladu sa Pravilima Sekcije.


Neum, 27. 05. 2005. godine

Predsjedavajući Skupštine  kodeks
  pravila
  pristupnica
     

 

Copyright © 2005, Jafis