Envera Šehovića 14, Sarajevo, BiH
početna
6 Međunarodni simpozij
program simpozija
sadržaj priručnika
Sekcije Jafis-a
porezni savjetnici
interni revizori
menadžeri javnih nabavki

 

Osnivačka skupština Sekcije menadžera javnih nabavki Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS, na osnovu člana 24. Pravila Sekcije menadžera javnih nabavki Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS, na konstituirajućoj sjednici održanoj u Neumu dana 27. 05. 2005. godine usvojila je


KODEKS PROFESIONALNE ETIKE
SEKCIJE MENADŽERA JAVNIH NABAVKI "JAFIS"


Cilj djelovanja Sekcije menadžera javnih nabavki JAFIF (u daljem tekstu: Sekcija) je organizirano i aktivno sudjelovanje u uspostavi, izgradnji, implementaciji i unapređenju modernog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. U postizanju tog cilja, osnovni zadatak Sekcije je stručno obrazovanje, usavršavanje i priprema članova Sekcije koji rade i koji će raditi kao menadžeri javnih nabavki. Stoga će se Sekcija zalagati za kompetentnost, odgovornost, transparentnost, poštenje i objektivnost u radu menadžera javnih nabavki.

 

I. Shvatajući važnost znanja i aktivnog usavršavanja za razvoj struke i prihvatajući odanost struci, članovi Sekcije se obavezuju:

- na najviše etičko i stručno ponašanje,
- da će se u radu voditi poštenjem i nepristranošću,
- da će svoje znanje i vještine koristiti na dobrobit učesnika u postupku javnih nabavki,
- da će savjesno obavljati svoje dužnosti i neprekidno težiti povećanju vlastite kompetentnosti i prestižu profesije.

 

II. Sudjelujući u radu Sekcije, članovi Sekcije se obavezuju:

- odgovorno odlučivati u skladu s ciljevima Sekcije,
- u radu i izjavama biti pošteni i realni, zasnivajući svoje postupanje, procjene i odluke na raspoloživim podacima,
- pomagati kolegama i saradnicima u njihovom profesionalnom razvoju i podupirati ih u prihvatanju ovog etičkog kodeksa, te ih javno i pravno braniti kada postupaju u skladu s ovim kodeksom.

 

III. Načela rada menadžera javnih nabavki – članova Sekcije su:

Odgovornost

Članovi Sekcije moraju svojim djelovanjem dokazati sposobnost i odgovornost u izvršavanju svojih poslova i obaveza, kako onih propisanih zakonom tako i onih koje su prihvatili kroz ugovorne odnose s klijentima.

 

Poštenje

Članovi Sekcije moraju preuzete obaveze izvršavati pošteno i savjesno. Član Sekcije ne smije učiniti bilo kakvo djelo koje je načasno za profesiju menadžera javnih nabavki.

Objektivnost i nezavisnost

Članovi Sekcije moraju moraju biti nezavisni u radu, kako bi činjenice mogli prosuđivati objektivno i nepristrasno.

 

Kompetentnost

Menadžeri javnih nabavki se moraju usavršavati i širiti svoja znanja kako bi svoje poslove obavljali stručno, kvalitetno i pouzdano. Menadžeri javnih nabavki, članovi Sekcije pružat će samo one usluge i obavljati samo one poslove za koje su dovoljno stručno osposobljeni, kako bi mogli davati mjerodavne prijedloge, savjete i odluke.


IV. Sukob interesa

U slučaju sukoba između osobnih odnosno poslovnih interesa članova Sekcije i interesa Sekcije, isti će se riješiti na transparentan način u skladu sa interesima Sekcije.


V. Povezanost i transparentnost

Članovi Sekcije neće u privatne svrhe koristiti informacije do kojih dolaze u svom radu ili članstvom u Sekciji, kada je priroda informacija takva da zahtijeva postupanje sa posebnom povjerljivošću ili kad je izričito određeno kako takva informacija predstavlja poslovnu tajnu. To važi i nakon prestanka članstva u Sekciji.
Članovi Sekcije će biti otvoreni prema javnosti u vezi sa odlukama donesenim u okviru Sekcije ili u vezi sa poslovima Sekcije, uzimajući u obzir potrebu za očuvanjem povjerljivosti informacija.


VI. Povreda dužnosti i ugleda struke menadžera javnih nabavki

Nepridržavanje etičkog kodeksa menadžera javnih nabavki povlači pokretanje postupka protiv tog člana za povredu dužnosti i ugleda menadžera javnih nabavki i rješava se u skladu sa Pravilima Sekcije.

Neum, 27. 05. 2005. godine

Predsjedavajući Skupštine

 

  kodeks
  pravila
  pristupnica
     

 

Copyright © 2005, Jafis