Envera Šehovića 14, Sarajevo, BiH

 

- SEKCIJA POREZNIH SAVJETNIKA -

 

PRISTUPNICA 

Izjavljujem da želim postati član SEKCIJE POREZNIH SAVJETNIKA

Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS Sarajevo

 

Ime i prezime
Telefon/faks
OSOBNI PODACI  
JMBG
Datum i mjesto rođenja
Školsko obrazovanje
Kvalifikacije (kursevi, stručni ispiti, specijalizacija i sl)
Preduzeće/institucija
Adresa
Zvanje/zanimanje/funkcija
Telefon
e-mail

 

 

 

 

 

Copyright © 2005, Jafis