Envera Šehovića 14, Sarajevo, BiH
početna
6 Međunarodni simpozij
program simpozija
sadržaj priručnika
Sekcije Jafis-a
porezni savjetnici
interni revizori
menadžeri javnih nabavki

 


Osnivačka skupština Sekcije internih revizora Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS, na osnovu člana 24. Pravila Sekcije internih revizora Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS, na konstituirajućoj sjednici održanoj u Neumu dana 26. 05. 2005. godine usvojila je


KODEKS PROFESIONALNE ETIKE

SEKCIJE INTERNIH REVIZORA "JAFIS"

NAČELA KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE


Poštenje

Interni revizori moraju obavljati svoje dužnosti s istančanim osjećajem za poštenje, jer je to jedan od osnovnih preduslova za pouzdanost njihovih prosudbi.


Objektivnost

Interni revizori moraju pokazivati najveći nivo profesionalne objekŹtivnosti u prikupljanju, ocjenjivanju i saopštavanju informacija o aktivŹnostima ili procesima koje su ispitivali.
Interni revizori trebaju pri proŹcjenjivanju razmotriti sve važne (relevantne) činjenice, a pri stvaranju prosudbi ne smiju biti pod pretjeranim utjecajem svojih vlastitih interesa ili uticajem drugih.


Povjerljivost

Interni revizori ne smiju neovlašteno obznanjivati informacije, osim ukoliko postoji njihova zakonska ili profesionalna obaveza da to učine, te u svakom trenutku moraju imati na umu vrijednost koju te informacije imaju za vlasnika, kao i njegovo pravo vlasništva nad tim informacijama.


Kompetentnost

Interni revizori moraju primjenjivati i trajno unapređivati znanje, vještine i iskustvo potrebno u pružanju usluga internog revidiranja.

PRAVILA KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE


1. Poštenje

Interni revizori će:
1.1. obavljati svoj posao pošteno, marljivo i odgovorno;
1.2. postupati u skladu sa zakonima i davati nalaze koje podrazumijevaju zakonski propisi, te neće svjesno učestvovati ni u kakvoj nezakonitoj radnji ili djelima koja su neŹčasna za profesiju internog revidiranja ili za društvo i drugo pravno lice u kome su zaposleni;
1.3. poštivati i doprinositi postizanju zakonitih i etičkih ciljeva društva ili drugog pravnog lica.


2. Objektivnost

Interni revizori:
2.1. neće učestvovati ni u kojoj aktivnosti (radnji) ili odnosu koji može narušiti ili za koji se može pretpostaviti da narušava njihovu nepristranu procjenu, uknjučujući i one aktivnosti ili odnose koji mogu biti protivni interesima društva ili drugog pravnog lica;
2.2. neće prihvatati poslove koji mogu narušiti ili za koje se može pretpostaviti da narušavaju objektivnost njihovih profesionalnih prosudbi;
2.3. će objaviti sve značajne činjenice za koje mogu ustanoviti da bi, ako se ne objave, mogle iskriviti izvještavanje o aktivnostima koje se provjeravaju.


3. Povjerljivost

Interni revizori:
3.1. će biti oprezni pri korištenju i zaštiti informacija koje saznaju u toku obavljanja svojih dužnosti;
3.2. se neće koristiti informacijama ni u kakvu osobnu korist niti na bilo koji drugi način koji bi bio protivan zakonu ili štetan za legitimne i etičke ciljeve društva ili drugog pravnog lica.


4. Kompetentnost

Interni revizori:
4.1. će se upustiti samo u pružanje onih usluga za koje imaju potrebno znanje, vještine i iskustvo, te stoga mogu dati mjeroŹdavnu ocjenu.
4.2. će trajno unapređivati svoje sposobnosti, kao i djelotvornost te kvalitet svojih usluga.

 

Neum, 26. 05. 2006. godine
Predsjedavajući Skupštine

 

  kodeks
  pravila
  pristupnica
     

 

Copyright © 2005, Jafis