UDRUŽENJE / UDRUGA GRAĐANA JAVNIH FINANSIJA

 ČLANICA SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRISTUPNICA 

KOJOM POTVRĐUJEM / IZJAVLJUJEM ČLANSTVO U "JAFIS"-u U CILJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSTVARIVANJA DRUGIH PRAVA U SKLADU SA STATUTOM UDRUŽENJA/UDRUGE, KODEKSOM ETIKE I OKVIRNIM ZAKONOM BiH O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

 

Ime i prezime
JMBG
Zaposlen-a u (naziv, mjesto i adresa) 
Radno mjesto
Stručna sprema
Samostalni računovođa Broj certifikata
Ovlašteni revizor Broj certifikata
Telefon/faks posao   stan   
e-mail